top of page

Yasal Uyarı

Kullanım Şartları

İşbu Kullanım Şartları, www.ozturkozkan.av.tr adresli internet sitesine (“Site”) erişim ve kullanıma ilişkin şartları belirlemektedir.  Site’ye erişen ziyaretçiler işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmektedirler.

Öztürk & Özkan Hukuk ve Danışmanlık (“Öztürk & Özkan”) dilediği zaman işbu Kullanım Şartları’nı güncelleyebilir. Güncellenen Kullanım Şartları Site’de yayımlandığı an itibari ile yürürlüğe girer. Site’yi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Kullanım Şartları’na tabi olacaksınız ve Site’yi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirebilirsiniz. 

Türkiye Barolar Birliği’nin Kuralları

Site, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, bu kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelikler ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları çerçevesinde, özellikle de avukatların reklam yapmalarını yasaklayan düzenlemeler dikkate alınarak Öztürk & Özkan tarafından tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, Site’de yer alan bilgi ve materyaller müvekkillere ve diğer kişilere yönelik olarak genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Öztürk & Özkan, Site’nin içeriği veya ziyaretçilerin Site’de yer verilen bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez ve bu kapsamda ziyaretçilerin uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

Site’de yer alan bilgiler herhangi bir konuda hukuki tavsiye ya da görüş bildirme amacı taşımamaktadır ve yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Site’nin veya içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Ziyaretçiler daima kendi hukuki danışmanları tarafından kendi koşulları, yasal hakları ve yükümlülükleri dikkate alınarak sağlanan profesyonel hukuki görüşler almalıdır.

Öztürk & Özkan, Site’de yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez.

Site’de yer alan bazı bölümler, kullanıcıları başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içeriyor olabilir ve bazı internet sitelerinde kullanıcıları bu Site’ye yönlendiren bağlantılar bulunuyor olabilir. Bağlantı sağlanan internet siteleri Öztürk & Özkan‘ın kontrolü altında değildir. Öztürk & Özkan, ziyaretçilerin Site’deki bağlantı adreslerini kullanımına ilişkin yahut üçüncü taraf internet sitelerinin içeriklerine ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.  Üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı verilmesi, Öztürk& Özkan’ın burada yer alan bilgi ve materyalleri onayladığı anlamına gelmemektedir.

Site ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü taraflar, Öztürk & Özkan‘ın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalı ve Öztürk & Özkan‘ın bağlantı kurallarına uymayı kabul etmelidir.

Fikri Mülkiyet

Site’ye ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, Site’de yer alan tüm bilgi ve materyaller ve Öztürk&Özkan logosu münhasıran Öztürk & Özkan’a aittir ve Öztürk&Özkan‘ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Ziyaretçiler, Öztürk&Özkan‘ın önceden yazılı onayı olmaksızın Site’yi ve/veya Site’de yer alan herhangi bir çalışma veya materyali ücret karşılığında yahut ücretsiz olarak kısmen ya da tamamen çoğaltamaz, sergileyemez, değiştiremez ya da uyarlayamaz.

Bununla birlikte Öztürk&Özkan, ziyaretçilerin erişimine sunulan bilgileri, söz konusu bilgilerin ziyaretçiler tarafından indirilmeye açıkça elverişli olması şartıyla, kişisel bilgisayarlarına elektronik formda indirmelerine izin verir. Yapılacak tüm alıntılarda belgenin yahut belgenin erişildiği internet sayfasının başlığı, yazarın adı ve yayınlanma tarihi (biliniyorsa) belirtilmelidir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası (“Aydınlatma Metni”), Öztürk&Özkan Hukuk ve Danışmanlık (“Öztürk & Özkan”) tarafından www.ozturkozkan.av.tr adresli internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site ziyaretçilerine ilişkin olarak Öztürk & Özkan tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme esaslarını açıklamak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanmıştır.

Sitemizi kullanmaya başlamadan önce Aydınlatma Metni’ni okumanızı rica ederiz. Öztürk & Özkan, Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması halinde güncel versiyon Site’de yayımlanır ve yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz Öztürk & Özkan tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5 çerçevesinde toplanmaktadır.

  • İletişim Kanalları

  • Öztürk & Özkan Bülteni’ne abonelik

  • Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır,  çerezlere ilişkin bilgiye aşağıda yer verilmiştir).

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz, Öztürk & Özkan tarafından Site’den faydalanabilmeniz, Site’nin geliştirilmesi, (onay vermeniz halinde) Site kapsamında Öztürk & Özkan tarafından mesleki faaliyetler çerçevesinde hazırlanan abone olduğunuz yayın ve içeriklerin sizlere gönderilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili etkinliklerin tarafınıza bildirilmesi, soru ve taleplerinizin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, Site kullanım şartlarının uygulanabilmesi, Site ve şartlardaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.
Öztürk & Özkan ayrıca, kişisel verilerinizi KVKK Madde 5/2’de düzenlenen istisnai durumların varlığı halinde (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Öztürk & Özkan’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması) işleyebilecektir.

Kişisel Verileriniz Öztürk & Özkan tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere  işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri  gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.), iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK Madde 8 ve 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde hazırlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Grandpera, İstiklal Caddesi 56/58/5 34435 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Site üzerinde çerez ve benzer teknolojiler (“Çerezler”) kullanılabilir. Çerezler, Site ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Site’de kullanılan Çerezlerde genellikle hiçbir kişisel veri saklanmaz, kural olarak sadece anonim veri sağlar.

Site, internet analiz hizmetleri için Google Analytics kullanmaktadır. Bu hizmet, cihazınızda bulunan metin dosyaları olan çerezleri, Site ziyaretçilerinin etkileşimlerini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla kullanır. Google Analytics’in bilgi toplaması ve saklaması her zaman iptal edilebilir. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi almak, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.

Çerezler aracılığıyla cihazınızdan veri toplanmasını istemiyorsanız tarayıcıların ve mobil cihazların ayarlar menüsünde yer alan özellikleri kullanarak cihazınızı çerez kullanımına kapatabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çerez kullanımına kapatmanız Site’nin bazı özelliklerinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

bottom of page